M 06 380 404 97
bonten@puurpapier.com

Werkzaamheden

Puur Papier

  • restauratie
  • onderhoud en schadeherstel
  • advies conservering en behoud
  • conditierapporten
  • begeleiden v. kunsttransport (koerieren)