M 06 380 404 97
bonten@puurpapier.com

Referenties

Vanuit Puur Papier voert Ria Bonten restauraties uit voor musea, bedrijfscollecties, archieven én voor particulieren. Een paar voorbeelden.

Restauratie werken op papier bedrijfscollectie Rabobank

Rabobank heeft een grote collectie moderne kunst. Daarin veel werken op papier. Werken die tentoongesteld gaan worden, behoeven onderhoud of restauratie. Steeds wordt in overleg met de opdrachtgever de aanpak besproken waarna de werkzaamheden worden uitgevoerd. Vanaf 2015 zijn werken van kunstenaars als Marlene Dumas, Karel Appel, Henk Visch, Inez van Lamsweerde succesvol behandeld.

Schadeherstel, onderhoud en restauratie voor particuliere opdrachtgevers

Een werk met waterschade, met een beschadiging, vervuiling of een andere aantasting: voor duurzaam behoud of herstel is soms een behandeling nodig. De afgelopen jaren ben ik hiervoor vaak door particulieren ingeschakeld. Het betreft kunstwerken met een relatief grote waarde én werken met een emotionele waarde. De aanpak en de risico’s worden vooraf besproken en beschreven in een plan van aanpak. Op verzoek lever ik een restauratieverslag bij oplevering van het werk.

Restauratie Cartons Goudse Glazen

De gebrandschilderde ramen van de Goudse Sint-Jan vormen het hoogtepunt van de Europese glasschilderkunst. Van de 72 ramen dateren er 61 uit de jaren 1530 tot 1603. De ramen zijn niet alleen van belang vanwege hun hoge kwaliteit en schoonheid, maar ook omdat vrijwel alle originele ontwerpen, de zogeheten cartons, bewaard zijn gebleven. De cartons zijn met houtskool of krijt getekend op rollen dik papier, op ware grootte en zijn tot 22 meter lang. In de samenwerking XL Cartons werkte Ria samen met 5 collega’s aan de restauratie van deze cartons. Onder de foto’s vind je een mooie film over de restauratie.

 

 

Verwijderen van oude reparaties, oude tekst komt te tevoorschijn.

Verwijderen van oude reparaties.

Voorkant, detail, tijdens behandeling, voor het opspannen.